LG

Paperblog

AA1

Loading

vg

Buscador del Blog

Click Here!

El Corte Ingles

Google+ Followers

martes, 12 de septiembre de 2017

Doctrina sobre la llengua de les Balears i de València – Antoni Maria Alcover

                                 

Libro en Catalan  -  Llibre en Catalá

Opuscle que recull una selecció d’articles publicats al «Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana», aclarint els dubtes sobre la unitat de la llengua catalana comentada per Francesc de Borja Moll, en la commemoració del cinquantenari de la mort de Mossèn Alcover (1932-1982).
Segona edició ampliada en ocasió del centenari de la Lletra de Convit.

Publicación que recoge una selección de artículos publicados en el «Boletín del Diccionario de la Lengua Catalana», aclarando las dudas sobre la unidad de la lengua catalana comentada por Francesc de Borja Moll, en la conmemoración del cincuentenario de la muerte de Mossèn Alcover (1932 -1982).


Segunda edición ampliada en ocasión del centenario de la Letra de Convite.
Enlaces de Descarga Públicos