LG

Paperblog

AA1

Loading

BVH Libros

vg

Buscador del Blog

Click Here!

El Corte Ingles

Google+ Followers

viernes, 16 de junio de 2017

Llegendas catalanas – Maria de Bell-lloc

                                          

Llibre en Catalá -  Libro en Catalán


Pilar Maspons i Labrós va ser una escriptora de la Renaixença catalana, amb una gran activitat entre 1865 i 1882. Influïda per les tendències d’aquest moviment, per un romanticisme de caràcter medieval, patriòtic i tradicionalista, va triar el pseudònim de Maria de Bell-lloch per signar les seves obres. Es va donar a conèixer com a poeta i va publicar en nombroses revistes de l’època. Fou també una de les primeres dones folkloristes, que va fer treball de camp i va recollir i transcriure llegendes i narracions etnogràfiques que després va recrear i editar.
El present volum inclou trenta-nou narracions: vint-i-una llegendes populars i la resta narracions de creació literària pròpia.
Enlaces de Descarga Públicos
Pilar Maspons y Labrós fue una escritora de la Renaixença catalana, con una gran actividad entre 1865 y 1882. Influida por las tendencias de este movimiento, por un romanticismo de carácter medieval, patriótico y tradicionalista, eligió el seudónimo de María de Bell -lloch para firmar sus obras. Se dio a conocer como poeta y publicó en numerosas revistas de la época. Fue también una de las primeras mujeres folcloristas, que hizo trabajo de campo y recogió y transcribir leyendas y narraciones etnográficas que luego 
recreó y editar.

El presente volumen incluye treinta y nueve narraciones: veintidós una leyendas populares y demás narraciones de creación literaria propia.
recreó y editar.

El presente volumen incluye treinta y nueve narraciones: veintidós una leyendas populares y demás narraciones de creación literaria propia.