LG

Paperblog

AA1

Loading

BVH Libros

vg

Buscador del Blog

Click Here!

El Corte Ingles

Google+ Followers

viernes, 11 de noviembre de 2016

El Conflicte Israelo Palesti

                       El Conflicte Israelo Palesti


Descripción    {Libro en Catalán  -  Llibre en Catalá}
El conflicte israelià-palestí és el conflicte en curs entre israelians i palestins que es remunta a principis del segle XX.3 El conflicte és de gran abast, i el terme s'utilitza també en referència a les primeres fases, que va enfrontar a les poblacions jueves (Yishuv) i àrabs que vivien a Palestina sota l'Imperi otomà [cita requerida] i posteriorment el Mandat britànic de Palestina. Forma a més part del conflicte àrab-israelià. Les claus de les qüestions pendents d'aquest conflicte són: el reconeixement mutu, l'establiment de fronteres segures, els drets d'aigua, el terrorisme palestí, el control de Jerusalem, els assentaments israelians, la llibertat de moviment palestí i la legalitat en matèria de refugiats. La violència resultant del conflicte ha portat a diverses pos...


Read more: 


https://espanol.free-ebooks.net/ebook/El-Conflicte-Israelo-Palesti#ixzz4PiOSr1hp

http://espanol.free-ebooks.net/ebook/El-Conflicte-Israelo-Palesti